Tarih

Robin Hood: Gerçek mi? Yoksa Hayal Ürünü Mü?

Gerçek Olmak İçin Fazla İyi

Robin Hood muhtemelen İngiliz kültürünün en bilinen karakterlerinden biridir. RobinHood Günümüzde, genellikle, fakirlere vermek için zenginlerden çalan, Lincoln yeşili giymiş bir kanun kaçağı olarak resmedilir. Artık Hood, sıradan bir karakterden öte, özellikle ok kullanma konusunda, yetenekli bir dövüşçü olarak tarif ediliyor. Robin Hood efsanesi orta çağdan çıkıp, günümüze kadar gelişerek uzanıyor. Hikâyeler değiştikçe, Robin Hood’un karakteri de değişiyor.

Robin Hood Hikâyeleri

Robin Hood’un ilk kez ortaya çıkışı, 1337 yılında Willian Langland’ın The Vision of Piers Plowman şiirinde gözlemlenebilir. Bu şiirde, karakterlerden biri olan vaiz Sloth ‘’İsa’nın öğrettiği dualarımı bir rahip gibi ezbere söyleyemem, ama Robin Hood ve Rochester Kontu Randolf’un hikâyelerini söyleyebilirim’’  der. Bu bizlere Robin Hood hikâyelerinin, dillerde şarkılar gibi dolandığını ve belki de zamane meyhanelerindeki en ünlü hikâyeler arasında olduklarını gösterir. Bu ayrıca Robin Hood’un, zengin sınıfın üyeleri tarafından muhtemelen tanınmasa da,  bir halk kahramanı olduğuna da işaret eder. Bunun yanında, Robin Hood gibi kanun kaçakları efsanelerinin halk arasında popüler olmasının, zamanın hükümdarlarının acımasızlıklarının ve halka iyi bir yönetim sunmadıklarının bir göstergesi olduğuna da dikkat çekişmiştir.

Küçük John ve Robin Hood

Eski Edebiyattaki Örnekler

Yine de Robin Hood hakkındaki ana metinler 15. Yüzyıla dayanır. Örneğin bu metinlerden biri olan The Lyttle Geste of Robyn Hode’un 1400’lerde oluştuğu ve 15. Yüzyılın sonlarında/16. yüzyıl başlarında yazıldığı düşünülmektedir. Robin Hood’un fakirlere vermek için zenginlerden çaldığına inanılan genel düşüncenin aksine, bu hikâyede Robin Hood’un ihtiyacı olanlara geri verdiği herhangi bir paradan söz edilmemektedir.

Robin Hood’un hikâyeleri ve kahramanca davranışları daha sonraki yüzyıllarda da anlatılmaya devam etse de, efsane kanun kaçağı figürü 19. Yüzyılda popülerliğini kazanmıştır. Sir Walter Scott, Thomas Love Peacock ve Pierce Egan gibi yazarlar, yapıtlarından Robin Hood’dan bahsetmiştir. Örneğin; Egan’ın Robin Hood hikâyeleri serisi 1840’da Robin Hood ve Küçük John ya da Sherwood Ormanı’nın Keyifli adamları başlıkları altında yayımlanırken, Scott’un ünlü eseri Ivanhoe’da Robin Hood da karakterlerden biridir. Bu dönemde Robin Hood’a artan ilgi, yüzyılın sonlarına doğru Howard Pyle’ın eserinde doruklara çıkmıştır.

Sir Walter Scott’un Portresi

Bir Halk Kahramanı Doğuyor

Pyle’in 1883’de yayımlanan romanı RobinHood’un Keyifli Maceraları kitabına kadar, Robin Hood çoktan bugün de aşina olduğumuz gerçek soylu kahraman olmuştu. Üstelik olumlu özelliklerini arttırmak amacıyla düşmanları rezil karakterlere dönüştürülmüştü. Pyle’in Robin Hood’un yönetenlerin adaletsizliklerine karşı mücadelesini anlatan hikâyesi, özellikle gençler arasında oldukça popülerdi. Her ne kadar klasik RobinHood karakterinin 19. Yüzyılın sonunda ortaya çıktığını düşünüyor olsak da, bu halk kahramanının gelişimi durmadı. Robin Hood’un daha gelişmiş figürleri 20 ve 21. Yüzyıllarda görülebilir.

Categories: Tarih

Tagged as: , ,