Biyografi

Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında ve nereli?

Aslı Bekiroğlu son olarak Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete dizilerinde rol aldı. Oyunculuğa ilk adımını Adı Mutluluk dizisi ile atan Aslı Bekiroğlu 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

aslı bekiroğlu nereli kaç yaşında

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)
2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)
2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)
2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)
2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)
2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Ü n iversitesi B eslenme ve Diyetetik Bölümü nden mez un o lmuştuİl k oyunc uluk de n yimini 2015 yı lında y ayın lanan Adı M u tlu erine, Gül üms ete r, Jet Sosyete gibi yapıml ar da yer almıştı r .r. Vin e ne kaİlk oyun culuk deneyimini 2015 yılı nda yayın lanan Adı Mutlu luk dizis i ile yaşayan Aslı Bekiro ğlu, Yol Ar kada şı m, İki m izin Y e r ine , Gü lü m se Y eter, Jet So syete gibi ya pı mlar da yer alm ıştı r.vuş an As lı Bekir oğlu, ard ında dizi ve sine mal arda bo y göst erdi.

aslı bekiroğlu nereli kaç yaşında

Kaynak 1