Genel

AHBAP Nedir?

Ahbap Nedir?

Ahbap Nedir?, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

Ahbap

Sadece Yaşama değil, Yaşam Hakkı:

Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi, canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasıdır.Yaşam hakkı ise sosyal, kültürel, ekonomik olarak çağdaş olanaklara ulaşabiliyor olmasıdır.Birey, kendinden öncekilerin dünyaya bıraktığı sorunların muhatabı olarak doğuyorsa, dünya kaynaklarına ve insanlığın bilgi hazinesine de ortak olarak doğuyor olmalıdır.Bu nedenlerle, her birey, bedeli toplum tarafından ödenmekte olan sosyal, kültürel, hayati ihtiyaçlardan eşit olarak faydalanmalıdır. Ahbap, bu ihtiyaçlara acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa/orta/uzun vadeli çalışmalar yapmaktadır.

Sürdürülebilir Dayanışma:

Ahbap yaşam hakkı tanımı çerçevesinde, sürdürülebilir dayanışma modelleri üzerinde çalışma grupları kurup, projeler geliştirecektir.

İşbirliği – Ahbap Ortak Vizyonu:

Ahbap tüm ülkedeki temsilcilikleriyle birlikte, yerel değerleri global bilgi ile entegre edecek yerel ve genel projeler oluşturacak, bu projelerin yürütülmesi ve hayata geçirilmesinde gerekli destek ve çalışmalar için, kendi işbirliği modellerini kuracaktır.

Ayrımcılık ve Nefrete Karşı Şiddetsiz İletişim:

Ahbap bir birleştirme hareketidir. Gücünü, cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce ayırt etmeksizin her insanla eşit dayanışma anlayışından alır.

Çevre – Anadolu’yu Geleceğe Güncellemek:

Ahbap Anadolu kültür ve doğa hazinesini güncel bilim ve teknolojinin olanaklarıyla sürdürülebilir çevre bilinci çerçevesinde yorumlayarak, yerel kalkınma, istihdam, global bilgiyle entegrasyon projeleri yürütecektir.

AHBAP Ortak Zemini

Ahbap Ortak Zemini, kendine Ahbap demek isteyen herkesin kabul ve beyan etmesi gereken bir anlaşma metnidir. Ahbap Platformu adı altında herhangi bir faaliyette bulunmak için öncelikle Ahbap’ın ortak değerlerini anlamak ve bu değerler çerçevesinde davranmayı kabul etmek gerekir.

Ahbap Olmak İçin Aday Ahbap Sürecinde;

 1. Ahbap.org’a üye olmak,
 2. Ahbap.org üzerinde belirlenen adresten Ahbap Ortak Zemin Anlaşması’nı okuyarak kabul etmek,
 3. Ahbap Ol Formunu doldurmak, (Bu formu uygun şekilde doldurmayanlar, çalışma/mesaj gruplarına katılamaz.)
 4. 47 gün süreli Ahbap Oryantasyon Programını başarıyla tamamlamak gereklidir.

Aday Ahbap adımlarını tamamlayan kişiler Ahbap Oryantasyon Programına katılır.

Oryantasyon Sürecinde;

 1. Okudum-anladım testi
 2. Oryantasyon süresinde en az 3 etkinliğe katılmak
 3. Şehir başkanı ve şehir yönetim kurulundan 2 kişi tarafından yapılacak kanaat bildirimi aşamaları dikkate alınır.

Oryantasyon sürecini başarı ile tamamlayan kişiler Ahbap olurlar

Ortak Zemin Anlaşması

Ortak Zemin Anlaşması, Ahbap olan kişiden aşağıdaki özelliklere sahip ve bu anlayışta olmasını bekler:

 1. Sevginin peşinde: Berrak bir zeminde, birlik içerisinde, sevginin ve gerçeğin peşinden gider.
 2. Adaletli: Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adalet ile sağlanır. Ahbap, herkese eşit değil hakkı olduğu şekilde davranır.
 3. Dürüst: Ahbap; kendine ait hakkı bilir, başkalarının haklarını önemser, kandırmaz, yanlış yönlendirmez, hile yapmaz.
 4. Yardımsever: Paylaşımcı ve yardımseverdir. İhtiyaç sahiplerine üretebildiği imkanlar çerçevesinde karşılık beklemeksizin destek olur.
 5. Üretken: Toplumun ve dünyanın iyileştirilmesi için çaba gösterir; akılcı, barışçı çözümler, projeler oluşturur.
 6. Uyumlu, pozitif, şiddetsiz iletişim: Şiddetsiz ve olumlu iletişim kurar, dedikodu yapmaz. Birbirinin fikirlerini saygı ve sükûnetle diler, sorunlara çözüm odaklı yaklaşır, gereksiz kırgınlık ve yılgınlıklara düşmez.
 7. Gelişime açık ve yenilikçi: Kişisel gelişimine azami özen gösterir. Gelişime, değişime, eleştiriye açıktır. Sürekli yenilenir, ilerler.
 8. Doğa ve hayvansever: Doğa ve yeryüzündeki tüm canlılar, yaşamlarının ayrılmaz parçasıdır. Hayvanlara sevgi, yardım ve adalet duygusuyla bakar; doğayı, yaşadığımız çevreyi evini kollar gibi kollar.
 9. Siyasi kimliğinden arınmış: Siyasetle hiçbir bağı yoktur. Ahbap’a siyaseti karıştırmaz, tartışmasına girmez.
 10. Birleştirici: Bizlerle ortak değerlere sahip olan tüm insanlıkla dil, din, ırk, cinsiyet ayırmadan kucaklaşır, yardımlaşır, işbirliği yapar.
 11. Menfaatsiz: Ahbap Platformu’nu kendi çıkarları için kullanmaz, başkalarının çıkarları için kullandırmaz.
 12. Bilimsel: Okur, araştırır, hayatı yakından takip eder, gerçek bilgiyi paylaşır
 13. Çalışkan ve sorumluluk alabilen: Gayret eder, çalışmayı sever, yaptığı her davranışın sonuçlarını üstlenir.

KAYNAK

Categories: Genel

Tagged as: ,